• English

午間音樂會系列

Panasonic Proudly Sponsors: Good Music This Lunch

 

香港小交響樂團定期在香港大會堂舉行免費午間音樂會,讓大家一邊享用午餐,一邊欣賞美妙的室樂演奏,在忙碌的生活中為自己充一充電。

 

最新節目
15.8.2017
12.9.2017
10.10.2017
7.11.2017
5.12.2017
30.1.2018
27.2.2018
27.3.2018

過往節目
9.5.2017
20.6.2017